Testovací zařízení a adaptéry

/
/
Testovací zařízení a adaptéry

Testování, kontrola a měření je samozřejmou součástí kvalitní výroby. S rostoucími nároky na přesnost a spolehlivost výrobků se obdobně zvyšují i nároky na jejich testování.

Jednoduchým principem testování je měření zvolených parametrů a porovnání výsledků s požadovanými hodnotami. Po dokončení testu se shodné a neshodné výrobky musí jednoznačně identifikovat. Identifikace je provedena buď prostým rozřazením, označením, nebo přímou destrukcí vadného kusu.

Testují se mechanické, elektrické i optické vlastnosti. Většina zkoušek je prováděna nedestruktivním způsobem, pro stanovení pevnostních parametrů se v některých případech uplatňují i zkoušky destruktivní.

Galerie

Testovací jednotka

Videa