Geotechnická měřící zařízení

/
/
Geotechnická měřící zařízení

Zařízení pro 3D měření deformací trhlin a spár

Zařízení umožňuje nejen sledování rozvoje šířky trhliny, ale poskytuje i úplnou informaci o vzájemné změně polohy měřených částí ve všech směrech. Pro měření se využívá standardního posuvného měřidla.

Pokud je zařízení osazeno přibližně kolmo k ploše trhliny, dají se s jeho pomocí snadno odečítat nejen změny šířky trhliny, ale i zbývající dva směry deformace (střih podél trhliny a posuny kolmé vůči ploše osazení měřící základny).

  • jednoduché měření prostorové změny deformace za použití posuvného měřidla
  • přesnost měření se blíží použitému posuvnému měřidlu
  • měření se provádí výsuvným hrotem posuvného měřidla skrze dostatečně dlouhý a těsný otvor pro přesné vedení hrotu posuvného měřidla
  • rozsah měření min ± 15 mm v každém směru
  • rozměry jedné měřící základny 50 x 50 x 145 mm (š × v × h)
  • zařízení lze modifikovat dle vašeho konkrétního měřidla i dalších potřeb

 


 

Zařízení pro stanovení indexu abrazivity hornin dle metody CAI (Cerchar-Abrazivity-Index)

Index abrazivity hornin je důležitý parametr při mechanizované ražbě podzemních děl. Nejčastěji je tento parametr stanovován pomocí metodiky CAI. Při zkoušce je sledována míra obroušení hrotu o známé tvrdosti při definované dráze pohybu horniny a přítlaku na hrot.

Zařízení umožňuje vyvodit podmínky požadované zkouškou

  • přítlak na hrot = 70 N
  • pevné upnutí vzorku horniny a dostatečně tuhé vedení hrotu
  • pohyb horniny vůči hrotu po dráze deset mm je možný ve dvou směrech
  • oboustranné zkušební hroty definovaných vlastností (kuželový hrot 90°, pevnost hrotu 54 – 56 HRC)

 

Pro provedení zkoušky dodáváme jak měřicí stolici tak zkušební hroty.

Galerie

Geotechnická měřící zařízení