Geotechnická měřící zařízení

/
/
Geotechnická měřící zařízení

Zařízení pro stanovení bodové pevnosti hornin – Point Load Test

Zařízení pro stanovení indexu pevnosti hornin bodovým zatížením – Point Load Test.

Specifikace zařízení:

 • zatížení do 50 kN
 • rozměry vzorku – výška do 150 mm, šířka do 180 mm
 • posuvné měřítko pro stanovení výšky vzorku
 • zobrazení aktuální vyvozené síly se záznamem maximální hodnoty
 • ochranná clona proti odletujícím úlomkům vzorků

 

Produktový list – Point Load Test

 

Zařízení pro stanovení bodové únosnosti hornin

Point Load Test


 

Zařízení pro 3D měření deformací trhlin a spár

Zařízení umožňuje nejen sledování rozvoje šířky trhliny, ale poskytuje i úplnou informaci o vzájemné změně polohy měřených částí ve všech směrech. Pro měření se využívá standardního posuvného měřidla.

Pokud je zařízení osazeno přibližně kolmo k ploše trhliny, dají se s jeho pomocí snadno odečítat nejen změny šířky trhliny, ale i zbývající dva směry deformace (střih podél trhliny a posuny kolmé vůči ploše osazení měřící základny).

 • jednoduché měření prostorové změny deformace za použití posuvného měřidla
 • přesnost měření se blíží použitému posuvnému měřidlu
 • měření se provádí výsuvným hrotem posuvného měřidla skrze dostatečně dlouhý a těsný otvor pro přesné vedení hrotu posuvného měřidla
 • rozsah měření min ± 15 mm v každém směru
 • rozměry jedné měřící základny 50 x 50 x 145 mm (š × v × h)
 • zařízení lze modifikovat dle vašeho konkrétního měřidla i dalších potřeb

 

Zařízení pro odměřování prostorové deformace trhlin
Zařízení pro odměřování prostorové deformace trhlin

 


 

Zařízení pro stanovení indexu abrazivity hornin dle metody CAI (Cerchar-Abrasivity-Index)

Index abrazivity hornin je důležitý parametr při mechanizované ražbě podzemních děl. Nejčastěji je tento parametr stanovován pomocí metodiky CAI. Při zkoušce je sledována míra obroušení hrotu o známé tvrdosti při definované dráze pohybu horniny a přítlaku na hrot.

Zařízení umožňuje vyvodit podmínky požadované zkouškou

 • přítlak na hrot = 70 N
 • pevné upnutí vzorku horniny a dostatečně tuhé vedení hrotu
 • pohyb horniny vůči hrotu po dráze deset mm je možný ve dvou směrech
 • oboustranné zkušební hroty definovaných vlastností (kuželový hrot 90°, pevnost hrotu 54 – 56 HRC)

 

Pro provedení zkoušky dodáváme jak měřicí stolici tak zkušební hroty.

 

Zařízení pro stanovení abrazivnosti hornin
Zařízení pro stanovení abrazivity

 


 

Ruční penetrační jehla

Zařízení pro orientační, případně komparativní stanovení vybraných geotechnických parametrů jako je míra zhutnění, konzistence, ulehlost písků, únosnost základové spáry apod. Využití v jemnozrnných až písčitých zeminách.

Možnost dodání včetně přenosného rámu.

Specifikace zařízení:

 • hrot o průměru 10 mm
 • délka jehly 600 mm
 • rysky po 50 mm
 • celková délka 123 cm
 • zarážení hrotu spuštěním 2,5 kg závaží z výšky 420 mm
 • materiál – nerez

 

Produktový list – Ruční dynamická penetrační jehla

 

Přenosný rám pro ruční penetrační jehlu
Model ruční penetrační jehly v rámu

Galerie

Geotechnická měřící zařízení